Witamy w sklepie Oprogramowanie sklepu internetowego!Przyszykowaliśmy dla Ciebie specjalny rabat w wysokości 10 zł na pierwsze zakupy w naszym sklepie. Wystarczy że poniżej wprowadzisz swój adres email i wyślemy do Ciebie kod rabatowy.

Wykorzystałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.


Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów.
0

Regulamin sklepu TnijTanio.pl

Regulamin sklepu internetowego TnijTanio.pl
 

§ 1

 1.  Sklep internetowy TnijTanio.pl prowadzi sprzedaż pił taśmowych za pośrednictwem sieci Internet oraz Call Center (zamówienia przyjmowane są drogą telefoniczną).
 2. Właścicielem sklepu TnijTanio.pl jest: TnijTanio.pl Z.Szychowski Spółka Jawna z siedzibą w Kościerzynie 83-400, przy ul. Fredry 1, NIP: 591-163-58-46. Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275376.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie TnijTanio.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych. Zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej GLS.
 6. Możliwe są trzy formy płatności:
  • za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru, dodatkowy koszt usługi 10 zł
  • przelewem - przedpłata na konto TnijTanio.pl po złożeniu zamówienia. Przesyłkę realizujemy po zaksięgowaniu wpłaty.
  • poprzez przelewy24.pl - szybka wpłata realizowana przez serwis transakcyjny przelewy24.pl, który umożliwia płatność kartą kredytową bądź bezpośrednio z internetowego konta bankowego. Przesyłkę realizujemy po otrzymaniu informacji z serwisu przelewy24.pl o otrzymaniu wpłaty.
 7. Koszty transportu i pakowania w przypadku złożenia zamówienia na kwotę poniżej 350 zł brutto:
  • 16 zł brutto dla taśm o szerokości 13 mm,
  • 23 zł brutto dla taśm o szerokościach: 19mm, 27mm, 34 mm.
 8. Czas realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych.
 9. Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.
 10. W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, na jego koszt. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.
 11. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby sklepu przy ul. Fredry 1, 83-400 Kościerzyna, dokonując wyboru żądania w zakresie reklamacji (nieodpłatna naprawa albo wymiana towaru).
 12. Prawo odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (TnijTanio.pl Z. Szychowski Spółka Jawna, ul. A. Fredry 1, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 686-83-38, e-mail: tnijtanio@tnijtanio.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz taki dostępny jest do pobrania na naszej stronie internetowej tutaj: formularz. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 13. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Możemy natomiast wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa zakupionych pił. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Przesyłkę należy nadać na adres:  TnijTanio.pl Z. Szychowski Spółka Jawna, ul. A. Fredry 1, 83-400 Kościerzyna.
 14. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 15. Klient oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłową eksploatację pił taśmowych.
 16. Za uszkodzenia pił taśmowych powstałe w skutek nieprawidłowej eksploatacji (niezgodnej z ogólnymi zasadami użytkowania pił taśmowych) całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu TnijTanio.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodesku Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki w obecności Kuriera.
 18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie TnijTanio.pl. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną oznacza, że klient miał możliwość zapoznania się z informacjami zawartymi w jego treści.

§ 2

Dane osobowe i pliki "Cookies"

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.
 2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.
 3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucjom, z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.
 6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.
 7. Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego. 
 8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
 9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu. 
 10. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. 
 11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

Regulamin promocji „Program partnerski”

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Program partnerski” (Promocja).
 2. Organizatorem Promocji jest TnijTanio.pl Z.Szychowski Spółka Jawna z siedzibą w Kościerzynie 83-400, przy ul. Fredry 1, NIP: 591-163-58-46 (Organizator).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 09.05.2011 roku i trwa do odwołania (Okres Promocji).
 4. Uczestnikiem promocji może być każdy podmiot lub osoba fizyczna, która dokonała w sklepie TnijTanio.pl przynajmniej jednego zakupu. (Uczestnik)
   
 • ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI; NAGRODY W PRMOCJI
 1. Każdemu Uczestnikowi, który w Okresie Promocji poleci dowolnemu podmiotowi lub osobie fizycznej, nie będącej Uczestnikiem, usługi Organizatora, a ten podmiot lub osoba fizyczna dokona zakupu, przysługuje nagroda w postaci: a) darmowej wysyłki przy najbliższym zamówieniu na kwotę co najmniej 99 zł brutto (Nagroda 1); b) darmowej piły przy zamówieniu co najmniej 5 sztuk pił taśmowych (Nagroda 2); c) darmowej wysyłki oraz darmowej piły, o wymiarach takich jak zamówione piły, przy najbliższym zamówieniu co najmniej 5 sztuk pił, gdzie kwota zamówienia wynosi co najmniej 350 zł brutto (Nagroda 3).
 2. Polecenie przez Uczestnika usług Organizatora musi być przez niego oraz przez podmiot lub osobę fizyczną poleconą, potwierdzona w formie elektronicznej dostarczonej na adres e-mail Organizatora: tnijtanio@tnijtanio.pl (wystarczy podać w uwagach przy składaniu zamówienia).
 3. Nagroda1, Nagroda 2 lub Nagroda 3 przekazywana jest Uczestnikowi przy najbliższym złożonym zamówieniu.
 4. Pula Nagród 1, Nagród 2 i Nagród 3 jest nieograniczona.
 5. Każdy Uczestnik może uzyskać Nagrodę 1, Nagrodę 2 lub Nagrodę 3 za każdego poleconego klienta.
 6. Każdemu Uczestnikowi uzyskane Nagrody 1, Nagrody 2 i Nagrody 3 sumują się i mogą być wykorzystane podczas składania kolejnych zamówień.
 7. Uczestnik nie może dokonać wymiany Nagrody 1, Nagrody 2 ani Nagrody 3 na inną bądź na jej równowartość pieniężną.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie głównej Organizatora i wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Zmiana regulaminu nie ma wywołuje skutków wobec umów zawartych przed jego wejściem w życie.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami).
 4. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.tnijtanio.pl.


   

Kontakt ze sklepem
Sklep demonstracyjny - zamówienia nie będą realizowane.